Tomasz Gołaski vel Tytus Grad - malarstwo

 

TYTUS GRAD

To twórca, który jest obecny już od ponad 20 lat na polskiej scenie sztuk plastycznych i nie tylko... Działał również jako twórca muzyki, producent teatralny, aktor.

Obecnie pracuje pod pseudonimem artystycznym - Tytus Grad.

Odniósł znaczący sukces - jeden z jego projektów został wsparty prestiżowym stypendium.

29 listopada 2020 po rocznym stażu kandydackim został przyjęty w poczet Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.

W 2020 i 2021 roku prowadził projekt "Malowanie Online". Były to transmisje online z jego pracowni podczas malowania.

Tytus Grad mieszka i tworzy w stolicy Polski - Warszawie.

Prace artysty są dostępne w sprzedaży. Media, osoby zainteresowane nabyciem prac oraz wszystkich chcących bliżej zapoznać się z twórczością Tytusa Grada zapraszamy do kontaktu. 

Tytus Grad jest Podopiecznym Art as Freedom Foundation. 

https://art-foundation.com/

Jego prace, są dostępne w Milejska & Sus Auction House.

Kliknij: Kup obrazy Tytusa Grada.

- - -

 

TITUS GRAD (GRAD means HAIL)

He is an artist who has been present on the Polish visual arts scene for more than 20 years ... He also acted as a music creator, theater producer and actor.

Currently works under the artistic pseudonym - Tytus Grad.

He achieved significant success - one of his projects was supported by a prestigious scholarship.

On November 29, 2020, after a one-year candidate internship, he was admitted as a member of the Warsaw Artists' Association.

In 2020 and 2021, he ran a project called "Painting Online." These were online broadcasts from his studio while he was painting.

Tytus Grad lives and creates in the Polish capital - Warsaw.

The artist's works are available for sale. Media, people interested in the purchase of works and all those who want to get acquainted with the work of Tytus Grad are welcome to contact us. 

He is a Mentee of the Art as Freedom Foundation.

https://art-foundation.com/en

His works, are available at Milejska & Sus Auction House.

Click: Buy paintings by Tytus Grad.

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl