Tomasz Gołaski vel Tytus Grad - malarstwo

 

Proponuję Sztuce Współczesnej unikatową autorską technikę malarstwa pointylistycznego.

Poszukuję Strategicznego Sponsora - Mecenasa Sztuki, Fundatora Stypendium, który umożliwi mi rozwój i promocję mojej techniki.

 

Zapraszam do kontaktu z moim wyłącznym przedstawicielem

Art as Freedom Foundation - Kliknij

  - - - - 

I propose to Contemporary Art a unique authorial technique of pointillist painting.

I am looking for a Strategic Sponsor - Patron of Art, Funder of Scholarship, which will enable me to develop and promote my technique.

 

I invite you to contact my exclusive representative

Art as Freedom Foundation - Click

 


 

Zapraszamy do wsparcia Mecenatu Sztuki dla Tytusa Grada. Już najmniejsza darowizna pozwoli kontynuować twórczość artysty.

Wpłać darowiznę - serwis w języku polskim.

 

We invite you to support the Patronage of Art for Tytus Grad. Even the smallest donation will allow the artist to continue his work. 

Make a donation - service in english.

 

 

 

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl