Tomasz Gołaski vel Tytus Grad - malarstwo

 

Proponuję Sztuce Współczesnej unikatową autorską technikę malarstwa pointylistycznego.

Poszukuję Strategicznego Sponsora - Mecenasa Sztuki, Fundatora Stypendium, który umożliwi mi rozwój i promocję mojej techniki.

 

 

Przelew na konto Fundacji

Tytuł:
"Darowizna na cele statutowe Fundacji
Stypendium dla Tomasza Gołaskiego vel Tytusa Grada"

 

Przelewy z Polski:

PLN: 39 1020 1013 0000 0902 0451 9732

EUR: 88 1020 1013 0000 0402 0462 9772

USD: 46 1020 1013 0000 0202 0478 6796

 

Zagraniczne przelewy:

PLN: PL39 1020 1013 0000 0902 0451 9732

EUR: PL88 1020 1013 0000 0402 0462 9772

USD: PL46 1020 1013 0000 0202 0478 6796

SWIFT code (BIC): BPKOPLPW

 

Art as Freedom Foundation - Kliknij

  - - - - 

I propose to Contemporary Art a unique authorial technique of pointillist painting.

I am looking for a Strategic Sponsor - Patron of Art, Funder of Stipend, which will enable me to develop and promote my technique.

 

 

Bank transfer to the Foundation's account

Title:
"Donation for the statutory purposes of the Foundation
Stipend for Tomasz Golaski a.k.a. Titus Grad"

 

Transfers from Poland:

PLN: 39 1020 1013 0000 0902 0451 9732

EUR: 88 1020 1013 0000 0402 0462 9772

USD: 46 1020 1013 0000 0202 0478 6796

 

Foreign transfers:

PLN: PL39 1020 1013 0000 0902 0451 9732

EUR: PL88 1020 1013 0000 0402 0462 9772

USD: PL46 1020 1013 0000 0202 0478 6796

SWIFT code (BIC): BPKOPLPW

 

I invite you to contact my exclusive representative

Art as Freedom Foundation - Click

 


 

Zapraszamy do wsparcia Mecenatu Sztuki dla Tytusa Grada. Już najmniejsza darowizna pozwoli kontynuować twórczość artysty.

Wpłać darowiznę - serwis w języku polskim.

 

We invite you to support the Patronage of Art for Tytus Grad. Even the smallest donation will allow the artist to continue his work. 

Make a donation - service in english.

 

 

 

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl